Een Korte Historiek


1969-1973  De VVV-werkgroep Natuurbescherming Tessenderlo

Ondanks het feit dat het juiste moment van ontstaan niet werd of kan worden teruggevonden, het eerste echte ‘werkjaar’ van de vereniging is ontegensprekelijk 1969. Het VVV verzocht Paul CLONEN een groepje mensen aan te spreken om een werkgroep natuurbescherming samen te stellen. Aangezien deze werkgroep een onderafdeling werd van het VVV, kon ze rekenen op een morele, maar vooral een financiële steun van deze laatste.


1974 – 1978  De Werkgroep Ecologie Tessenderlo

Vermits de natuurbeschermingsbelangen niet steeds overeen stemden met de belangen van het toerisme, werd beslist om een zelfstandig bestaan te leiden. Toch bleef er een goede samenwerking bestaan tussen VVV en de Werkgroep. De vereniging werd omgedoopt tot Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET). Uit een wedstrijd gehouden in het H. Hartinstituut (afdeling drukkerij) werd het embleem voor de WET gekozen, nl. het aanvliegbeeld van een Boerenzwaluw.
In 1974 bloeide de vereniging plots op en er ontstond een jeugdafdeling, die jammer genoeg een kortstondig bestaan kende. Gelukkig bleven enkele van deze jongeren actief bij de Werkgroep.
In 1974 werd bovendien de ontwerptekst opgesteld over de doelstellingen van de Werkgroep. Door het beperkt aantal actieve leden werd de taak van de werkgroep te zwaar om tevens als milieu- en natuurvereniging op te treden. Oplossingen bestonden erin om actieve leden bij te zoeken of te kiezen en het aantal doelstellingen te beperken. Uiteindelijk koos men er voor de Werkgroep uit te bouwen tot een natuureducatieve vereniging met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming als hoofdlijnen. Tegelijk werd echter de nood geuit om een echte milieuvereniging op te richten. Met de steun van de Werkgroep nam Paul CLONEN het initiatief. Dat de tijd daarvoor rijp was, bleek uit de interesse voor de eerste contactvergadering en de snelle start van de nieuwe vereniging: Beter Leefmilieu Tessenderlo (BELT).


1979 - ….  De v.z.w. Werkgroep Ecologie Tessenderlo

In 1979 werd de Werkgroep een vzw. Daarmee kreeg de vereniging een vaste juridische basis en kon meteen het probleem van de leden worden gesteld. Immers, tot nog toe was iedereen die zich inzette voor de werkgroep er ook lid van. Naast actieve leden konden we op een groot aantal sympathisanten rekenen.

Om orde op zaken te stellen werd in 1980 het lidgeld ingevoerd. Zo kunnen we nu rekenen op een honderdtal gezinnen binnen en buiten Tessenderlo die lidgeld betalen. Een echte ledenvereniging is de WET echter nog steeds niet. Het grootste gedeelte van de activiteiten richt zich steeds tot het grote publiek, lid of geen lid.


We hebben 10 gasten en geen leden online